Obchodní podmínky předchozí

Obchodní podmínky www.profikvetinace.cz

I. Kdo jsme a co děláme

V těchto obchodních podmínkách Vás informujeme o tom, jak funguje obchod www.profikvetinace.cz, jak se u nás objednává a platí nebo kam se můžete obrátit v případě reklamace nebo jakýchkoliv nejasností.

 1. Prodávajícím je společnost Flower Service s.r.o., IČO: 289 55 676, se sídlem Českomoravská 142/18, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 155654 (dále jen „my“), která prostřednictvím svého e-shopu umístěného na webových stránkách profikvetinace.cz (dále jen „webové stránky“) prodává a inzeruje své zboží, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy“) mohou prostřednictvím webových stránek objednat a uzavřít kupní smlouvu.
 2. Pokud u nás nenakupujete na firmu (IČ), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.
 3. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.

 

II. Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete založit svůj uživatelský účet.

Registrací získáte různé výhody – třeba vám mohou být zasílány novinky z našeho světa nebo dostanete tajné slevy a tipy na naše soutěže.

Prostřednictvím uživatelského účtu také můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace.
 2. Při registraci nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

III. Koupě zboží

Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, zde najdete informace týkající se tohoto nákupu.

 1. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Fotky odpovídají zboží, které prodáváme, ale upozorňujeme, že se jeho velikosti nebo barevné odstíny mohou podle sezóny nebo pěstitele mírně lišit, třeba v případě našich mechových obrazů.
 3. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).
 4. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme toto potvrzení.
 5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.
 6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

 

IV. Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jak můžete za zboží zaplatit.

 1. U zboží je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
 2. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby:
 • na dobírku (hotově nebo kartou při převzetí zásilky);
 • hotově nebo kartou při osobním odběru zboží;
 • bezhotovostně na náš účet s uvedením variabilního symbolu – čísla objednávky;
 • prostřednictvím platební brány ComGate.
 1. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas.
 2. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
 3. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude Vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V. Doručení zboží

V tomto článku podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

 1. Zboží vám dle vašeho výběru zašleme prostřednictvím doručovací služby anebo si ho můžete vyzvednout v naší provozovně na adrese Českomoravská 142/18, Vysočany, 190 00 Praha 9.
 2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.
 3. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.
 4. Při převzetí zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
 2. Vezměte ale na vědomí, že v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání. I přesto se vám však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.
 3. Obdobně nemáte právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, pokud zboží podléhá rychlé zkáze, třeba pokud se jedná o živé květiny.
 4. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy a bylo by to možné, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.
 5. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (není však povinné), nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se zbožím. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
 6. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.
 7. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.
 8. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

 

VII. Co když zboží bude mít nějakou vadu? A jak je to se zárukou?

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.

 • Za co odpovídáme
 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
 2. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené;
 3. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
 4. zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
 5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba. Výjimka platí pro řezané či hrnkové květiny, u kterých je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění co nejdříve po převzetí zboží, a to nejpozději do 48 hodin od takového převzetí.
 8. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídáme.
 • Uplatnění práva z vadného plnění
 1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: info@profikvetinace.cz nebo dopisem na adresu: Flower Service s.r.o., Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 – Vysočany.
 2. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
 3. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 4. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na naše náklady.
 6. Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.
 • Vady zboží
 1. V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 3. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.
 4. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:
 5. opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. ošoupání květináče;
 6. použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení, např. vybledlá barva květináče, který stál na slunci;
 7. vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste urazili část květináče.
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným biologickým procesem stárnutí květin.
 • Jak reklamovat
 1. V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 3. bezplatné odstranění vady opravou;
 4. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 5. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu, třeba poškrábaný květináč, nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.
 10. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
 13. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.
 • Vyřízení reklamace
 1. Pokud jste spotřebitel, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.
 2. Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.
 3. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Jako spotřebitel i podnikatel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno.

 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. Závěrečná ujednání

 1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 3. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.
 5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 6. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách profikvetinace.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@profikvetinace.cz.  

 

V Praze, dne 1. 1. 2021

Příloha č.1 ke stažení:

Odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde

 

 

Platební metody
Můj e-shop
webdesign 2bcreative.cz

Projekt reg.číslo: 0380000850 byl financován evropskou unií.

Doprava zdarma nad 5000 Kč vč. DPH
730 878 878